Yeti studio

JUDr. Bartoš – web

Právo na webu

Pro klienta jsme vytvořili webovou prezentaci, která bude informovat o jeho počínání. Jde o právníka z Ústí nad Labem a vzhledem k náročnosti povolání stránky trpí nedostatkem obsahu, ale věříme, že se to brzy změní.

obrázek

Využité služby

Podívat se na web www.judrbartos.cz